WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

DOE MEE

Alle Limburgse jongeren verdienen de kans om zich beter te kunnen bewegen op euregionale en internationale schaal. Steeds meer scholen en schoolbesturen zien dit belang in.

Voor de uitvoering van de strategische agenda is een brede samenwerking noodzakelijk van de drie O’s: Onderwijs, Ondernemers en Overheden.

Onderwijs
Als een school meer wil weten over de mogelijkheden om deel te nemen, over inhoudelijke en materiële ondersteuning die beschikbaar is en over welke vormen er bestaan om het buurtaalonderwijs te versterken, dan kan het Loket daar prima bij helpen. Bij de eerste contacten wordt al gauw duidelijk welke richting die school uit wil gaan en zal het Loket een ervaren “buddy” voorstellen die de startende school met praktische raad en daad kan bijstaan. Deze makelaarsfunctie is van groot belang omdat op deze manier de reeds opgebouwde ervaring heel direct gedeeld wordt met nieuwkomers op dit terrein.

Ondernemers
Ondernemers hebben vaak gewezen op de behoefte die er bij hen bestaat aan personeel dat in staat is om effectief te communiceren met relaties over de grens. Het bedrijfsleven is ook een belangrijke speler in de strategische agenda: zij kunnen aangeven welke competenties de toekomstige professionals nodig hebben. Ook kunnen ondernemers meewerken aan het organiseren van stages in bedrijven over de grens om de jongeren al vroeg  kennis te laten maken met de beroepsuitoefening in bedrijven en organisaties over de grens. En natuurlijk is een dergelijke stage een uitstekende manier om de taalvaardigheid op heel praktische manier toe te passen verder uit te breiden. Als een bedrijf de doelen van de strategische agenda onderschrijft, dan is er zeker een weg te vinden om een praktische bijdrage te leveren aan de uitvoering daarvan.

Overheden
Regio’s, stedennetwerken en gemeenten kennen de situatie op de lokale arbeidsmarkt en economie tot in de puntjes. Ze beseffen dan ook dat de acties van de Strategische agenda zullen bijdragen aan verbeteringen op deze werkterreinen. Een groeiend aantal gemeenten is dan ook partner geworden binnen de strategische agenda en ondersteunen activiteiten die daarbinnen worden uitgevoerd. Daarbij gaat het niet alleen om financiële ondersteuning,  maar ook een stimulerende functie waarbij de overheden hun contacten met het onderwijsveld kunnen gebruiken om onderwijsinstellingen te overtuigen van de noodzaak om te participeren. Overheden kunnen met het Loket contact opnemen om de alliantie met de strategische agenda formeel vast te leggen (via een intentieverklaring) en om in samenspraak met schoolbesturen de participatie vorm te geven.

Via de contactinformatie op deze website kunt u contact opnemen met het loket voor meer informatie.

 
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515