WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

WILLKOMMEN

Im Schulwesen in niederländisch Limburg spielen verstärktes Deutsch und Französisch und Internationalisierung eine wichtige Rolle. Von der Primarstufe bis zu Hochschulen bekommen Jugendliche die Möglichkeit, sich auf die Zusammenarbeit mit den Nachbarn vorzubereiten. Dabei geht es nicht nur um Sprachkenntnisse, sondern auch um die soziale Kompetenz im Umgang mit den Nachbarn und unternehmerische Handlungskompetenz.

Buurtalen Limburg – Nachbarsprachen Limburg bietet, zur Information und vor allem zur Inspiration, eine aktuelle Übersicht über diese Aktivitäten. Die gelungenen Praxisbeispiele enthalten manche Anregung und für eigene Initiativen gibt es Hilfestellungen. Mann findet praktische Vorschläge, Hintergrundinformationen zur Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Bildung und Forschungsergebnisse, die den Mehrwert dieser Initiativen für die Limburgischen Jugendlichen jetzt und in Zukunft belegen.

Mehr Info:
Die strategische Agenda Nachbarsprache und Internationalisierung Limburgs (Zusammenfassung)

Die strategische Agenda Nachbarsprache und Internationalisierung Limburgs (komplette Version)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
info@buurtalenlimburg.eu
+31 (0)45 576 3061

 

 

 
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515