WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

BIENVENUE

L’enseignement de la Province du Limbourg offre une multitude de possibilités pour renforcer la langue allemande et française, ainsi que pour promouvoir l’internationalisation. De nombreuses initiatives ont vu le jour dans le but de préparer les jeunes de l’école fondamentale jusqu’ à l’école supérieure à collaborer avec les pays voisins. Sans négliger l’importance des connaissances linguistiques, l’accent est mis sur la capacité à se mettre en relation avec ses voisins et d’avoir un esprit d’initiative dans le pays.

« Buurtalenlimburg » donne un aperçu des projets en cours, mais veut surtout stimuler la participation. Se laisser inspirer par des exemples de bonnes pratiques, puis démarrer soi-même des projets soutenus financièrement. Parallèlement aux idées pratiques, le visiteur trouvera des informations plus générales qui peuvent susciter l’envie de donner plus de place à l’internationalisation, ainsi que des résultats d’enquêtes qui montrent aux jeunes limbourgeois la plus-value des initiatives présentes et futures.

L'Agenda stratégique Langues voisines et Internationalisation dans le Limbourg (résumé)

L'Agenda stratégique Langues voisines et Internationalisation dans le Limbourg (version complète)

Pour d’amples informations contactez: info@buurtalenlimburg.eu
Tel : +31(0)45.576.3061

 
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515