WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

AKEN EN HEERLEN TEKENEN VOOR SAMENWERKING

27
MRT

Als directe buren willen Aken en Heerlen een nieuwe start maken om te komen tot een langdurige en intensieve samenwerking.

Om de nieuwe samenwerking te bezegelen is door burgemeester Marcel Philipp van Aken, burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen èn gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg een convenant ondertekend. De samenwerking past in het streven van de provincie naar dynamische steden die elkaars sterktes benutten. Ook grensoverschrijdend.

De nieuwe samenwerking richt zich in beginsel op zes thema’s: digitalisering, onderwijs, verduurzaming energievoorziening, cultuur, toerisme en ontwikkeling binnensteden, mobiliteit.

Bron: Gemeente Heerlen

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515