WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

BEZOEK MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN PROVINCIE LIMBURG AAN BS. DE MERIDIAAN

15
NOV

Op maandag 9 november 2015 kreeg b.s. de Meridiaan in Simpelveld bezoek van het Ministerie van Onderwijs en de Provincie Limburg. Beleidsmedewerker Marjon Sterenberg van het Ministerie en Dominique Steins van de Provincie schoven aan bij de lessen Duits.

Naar aanleiding van het veldverkenningsonderzoek naar buurtalen wilde men graag een kijkje nemen in Limburg bij een Euregioschool om te zien hoe Duits in het PO geïmplementeerd is. De Provincie heeft zich erbij aangesloten en Dominique Steins nam tevens deel aan dit bezoek en volgde twee lessen Duits samen met Marjon Sterenberg. Het thema van de les in groep 6 was Herfst en in groep 8 Berlijn. Na afloop was er een inventariserend gesprek met diverse leerkrachten.  

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515