WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

BUURTAALONDERWIJS TIJDENS PROVINCIAAL JEUGDDEBAT LIMBURG

24
FEB

Op dinsdag 18 november vond het Provinciaal Jeugddebat Limburg plaats.

Verdeeld over 4 (niet politiek gekleurde) fracties hebben 36 jongeren voorstellen gemaakt over onderwerpen als buurtalenonderwijs. Zij probeerden de Statenleden zover te krijgen dat zij (een deel van) de voorstellen overnamen. In Limburg zijn twaalf jongeren geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat. Op maandag 20 april presenteren de jongeren de voorstellen aan bewindspersonen in de blauwe stoeltjes in de Tweede Kamer. Het beknopte verslag van het debat over buurtalenonderwijs vindt u op pagina 2 van het volledige verslag. Klik hier om dit te openen

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515