WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

CURSUS TAALVAARDIGHEID DUITS GOETHE B2/C1

24
FEB

In 2014 startten in Zuid- en Noord-Limburg cursussen taalvaardigheid Duits voor leraren basisonderwijs. 

In Zuid-Limburg zijn 14 leraren van 7 verschillende scholen begonnen om hun Europees erkende kwalificatie B2 of C1 te halen.
Deze cursus wordt gegeven op de Praktijkschool Parkstad Limburg in Heerlen. Aan dezelfde cursus op bs. Triangel in Linne doen 11 leraren mee. U ziet, de belangstelling voor buurtaalonderwijs Duits is groot. De interesse voor buurtaalinitiatieven zoals Euregioschool groeit en ontwikkelt zich verder in de hele provincie.
Heeft uw school belangstelling voor een cursus Duits of bent u op zoek naar eerste informatie over het invoeren van Duits op uw school?
Neem dan contact op met het loket Buurtalen Limburg. Wij informeren u over de mogelijkheden en koppelen u indien gewenst aan een buddy die u diverse good pratice voorbeelden kan geven.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515