WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

DAG VAN DE DUITSE TAAL ‘DE TOEKOMST VAN HET VAK DUITS - VAN PO TOT HBO’

03
APR

Ook dit jaar vindt er weer een centraal evenement plaats voor de Dag van de Duitse taal. U bent daarom van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, die op 23 april van 13:00 tot 16:00 plaatsvindt aan de Fontys Hogeschool Venlo.

Duitsland is ons grootste buurland en de banden zijn hecht, zowel op economisch en politiek als op cultureel gebied. Goede kennis van de Duitse taal en cultuur, zeker in de grensstreek, lijkt vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het vak Duits op Nederlandse scholen in het gedrang. Omdat dit haaks staat op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en scholieren kansen ontneemt voor de  toekomst, luiden  politici en  stakeholders uit de grensstreek de noodklok. De Actiegroep Duits wil daarom op de vierde Dag van de Duitse taal het belang van Duits in de grensstreek onderstrepen.

Samen   met   Fontys   Hogeschool   Venlo   en   EP-Nuffic   nodigt   de   Actiegroep   Duits   onderwijs- professionals en bestuurders uit alle onderwijssectoren uit voor de conferentie van de Dag van de Duitse taal: ‘De toekomst van het vak Duits – van po tot hbo’. Wij willen samen met u nadenken over doorlopende leerlijnen en gaan hiervoor in gesprek met burgemeesters, ondernemers en experts uit de verschillende onderwijssectoren Duits.
Ook willen wij u informeren over de projecten ter ondersteuning van het vak Duits. Want Duits creëert kansen – zeker langs de grens!
Scholen en bedrijven vragen op deze speciale dag aandacht voor een betere kennis van de Duitse taal in Nederland. Landelijk vinden er meer dan 200 acties plaats.

Het volledige programma van de bijeenkomst vindt u hier. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 13 april via dit formulier. Wees er snel bij, er is een beperkt aantal plekken!

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515