WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

DANS JE FRANS!

19
DEC

Het project Dans je Frans was gericht op een kennismaking met de buurtaal Frans door middel van dans. Basisschool Sint Martinus uit Gronsveld nam deel aan deze activiteit die uitgevoerd werd in samenwerking met het platform SIEN.

Een klassieke situatie in het onderwijs Frans (en andere talen) is dat de leraar een pen omhooghoudt en een leerling vraagt: Qu’est ce c’est? Wat is dat? Natuurlijk weet de leerling wel dat het een pen is. Het gaat erom dat zij of hij het in het Frans geeft. C’est un stylo.  Het kan ook anders.  De leraar hangt drie plaatjes op (van een pen, een boek en een schrift) en een plaatje met het woord stylo en vraagt een leerling het woord bij het goede plaatje te hangen.  Ook zou de leraar een leerling kunnen vragen om vijf kaartjes met daarop de letters van het woord stylo in de goede volgorde bij het juiste plaatje te hangen. De laatste 2 opdrachten zijn wel bewerkelijker maar ook minder gekunsteld dan de eerste situatie, uitdagender en daarom waarschijnlijk ook leerzamer.  Je moet het woord stylo kennen en de betekenis ervan weten om het ‘raadseltje’ op te lossen. De kunst van het vreemdetalenonderwijs is om leerlingen woorden, woordvormen en zinsstructuren bij te brengen zonder dat het (helemaal) ten koste gaat van de betekenis (inhoud). Wij hebben ervoor gekozen om Frans met beweging resp. dans te combineren.  Kinderen willen niet alleen maar stilzitten en luisteren, ze willen graag dingen doen, staat er op de website voor ervaringsgericht leren in Nederland. Juist in de tijd van de moderne media is de combinatie misschien wel belangrijker dan ooit. De homo erectus zit immers vooral.

Dans je Frans is eind vorig jaar afgesloten, een uitvoerige documentatie, inclusief lesbrieven, is te vinden op de werkplaats van SIEN, klik hier.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515