WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

“DE KRACHT VAN DE EUREGIO”

17
MRT

Op maandag 14 april 2014 werd er in Sittard-Geleen een conferentie  grensoverschrijdende stedelijke netwerken “De kracht van de Euregio” gehouden.

Opmerkelijk bij de inleiding was dat Zuid-Limburg onderaan bungelt in de lijst van aantrekkelijke regio’s, maar als de grenzen worden weggedacht, stijgt deze regio naar de 2e plaats achter de regio Groot-Amsterdam! Ter plekke nam HS Zuyd het op zich om buurtaalmodules voor de studenten te introduceren en  tekende SVOPL voor de bewustmaking van de leerlingen van de Euregionale opleidings- en loopbaanmogelijkheden. Kindante nam zich voor om in de komende jaren op 5 scholen onderwijs Duits in te richten.

Inlichtingen: www.platform31.nl onder agenda.DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515