WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

DIPLOMA-UITREIKING GOETHE CERTIFICATEN B2 & C1

04
MRT

Op woensdag 2 maart was het feest op Beroepscollege Parkstad Limburg (BCPL), locatie Sittarderweg Heerlen.

Na een welkomstwoord van Riet Steffann, coördinator Euregioschool Movare, en een inspirerende toespraak van Wim Horsch namens de expertgroep Buurtalen en Internationalisering, werden de welverdiende Goethe Certificaten uitgereikt aan de geslaagde docenten.

Vanaf nu kunnen er weer 15 geclassificeerde docenten van diverse schoolbesturen in Limburg, Movare, Kerobei, SVOPL, aan de slag met de Duitse taal in de les. Dit is weer een mooie aanwinst voor het steeds groeiende buurtalen platform in Limburg.

En ook dit schooljaar lopen er weer cursussen Duits op diverse basisscholen in de provincie. 

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515