WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

EUREGIONAAL ONDERWIJS: SUBSIDIE VOOR KETENSAMENWERKING & DOORLOPENDE LEERLIJN

06
FEB

Om scholen in het PO te stimuleren om te starten met het implementeren van Euregionaal Onderwijs binnen hun instelling  hebben GS op 26 september 2017 de “Nadere subsidieregels Impuls Euregionaal Onderwijs in het PO en VMBO” vastgesteld.

Deze regeling wordt vervangen door de “Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs”, waarin naast de impulssubsidies voor het PO en VMBO ook subsidiemogelijkheden worden gecreëerd om scholen te faciliteren (uit PO, VO, MBO en HBO) op een innovatieve manier een ketensamenwerking / doorlopende leerlijn tot stand te brengen.

a.     Impuls Euregionaal Onderwijs: Hoofdstuk 2 van deze subsidieregeling is er op gericht om het Euregionaal Onderwijs te implementeren binnen scholen in het PO en om leerlingen in het VMBO  de kans te bieden om hun niveau Duits en/of Frans volgens de internationale normen te laten certificeren.

b.    Innovatieve ketensamenwerking: Hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling is er op gericht om scholen in het PO, VO, MBO en HBO te ondersteunen in het op een innovatieve manier vormgeven van ketensamenwerking / creëren van een doorlopende leerlijn (dus bijvoorbeeld school uit PO met school uit VO, VMBO met MBO of VO met HBO) op het gebied van Euregionaal Onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als innovatief talenonderwijs, het versterken van het talenonderwijs, het verbinden van de Euregionale interculturele component in het onderwijs los van de taalvakken, Euregionaal ondernemerschap en het vormgeven van euregionale beroepenoriëntatie en stages.

Klik hier voor de volledige informatie.

Alle bestaande initiatieven die werken aan onderwijsvernieuwing en -verbetering worden verzameld en zichtbaar gemaakt op de Kaart van Limburg. Deze digitale kaart ‘Limburg van Boven’ maakt het mogelijk om letterlijk te gaan gluren bij de buren. Op deze manier wordt het mogelijk om van elkaar te leren en goede ideeën door heel Limburg te verspreiden. Het is een laagdrempelige manier om kennisdeling en kruisbestuiving aan te moedigen. 

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515