WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

EUREGIONALE SPRACHENFEST

03
MRT

De Region Aachen - Zweckverband nodigt alle Euregio(profiel)scholen uit om deel te nemen aan het 'Euregionale Sprachenfest' in Alsdorf.

Via meertalige workshops maken de deelnemers kennis met diverse manieren van taaluitwisseling. De bijeenkomst vindt plaats bij Energoticon in Alsdorf. Deze locatie sluit goed aan bij het thema van de middag, Energie.

De focus van de bijeenkomst ligt op de buitenschoolse leeromgeving voor basisschool leerlingen.
Om deze kennismaking direct om te zetten in de praktijk nodigen wij per school 4 leerlingen uit om deel te nemen aan de workshops.
Lees hier de volledige (Duitstalige) uitnodiging.

Aanmelden per mail of telefonisch tot uiterlijk vrijdag 31 maart 2017

Contact:
Mirto Valsamidou
Email: valsamidou@regionaachen.de
Tel: +49 241 963 1952

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515