WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

FEESTELIJKE UITREIKING GOETHE-CERTIFICATEN

27
JAN

Alle aufstehen und mir nachsachen bitte! Met de naamvallen begon de feestelijke uitreiking van de Goethe-certificaten aan 22 leerkrachten van de schoolbesturen Innovo, Kindante en Movare op vrijdag 27 januari jl. in de Schinvelderhoeve te Schinveld. 

De voortrekkersrol die de leerkrachten spelen in het buurtalenonderwijs in Limburg werd benadrukt door Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs, Riet Steffann, coördinator Kenniscentrum Buurtalen PO, EP-Nuffic en Wim Horsch, voorzitter van het Expertteam Euregionaal Leren en Werken voor de Provincie Limburg.
Anders dan vroeger is de link met Duitsland bij de jongeren tegenwoordig veel minder aanwezig. Daarom is het heel belangrijk kinderen en jongeren met de buurtaal te laten kennismaken. In het actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken van de Provincie Limburg wordt het belang van Duits onderstreept. Het ministerie heeft een expertteam voor buurtalen in het PO gefaciliteerd en ondergebracht bij EP-Nuffic, het Kenniscentrum voor internationalisering.
De geslaagde leerkrachten volgden in hun vrije tijd een nascholing op maat o.l.v. Derk Sassen. Ze werden beloond met literaire cadeaus van gedeputeerde Hans Teunissen en de ambassadeur voor Duitsland in Nederland Dirk Brengelmann.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515