WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

GESLAAGDE EUROLAB-SESSIE OVER GRENSBARRIÈRES IN HET ONDERWIJS

09
OKT

Afgelopen week vond in Maastricht het Eurolab-werkatelier plaats over ‘grenzen slechten en bruggen bouwen in het onderwijs’.

De aanleiding is overduidelijk: grensoverschrijdend onderwijs wordt ernstig belemmerd doordat de grenzen hinderlijke barrières vormen. Gedeputeerde Teunissen wees in zijn welkomstwoord op de Limburgse ambitie om de Euregionale mobiliteit in het onderwijs te vergroten. Hoe dat zou kunnen werd bediscussieerd aan de hand van enkele concrete casussen. Met een hoopgevend resultaat. Lees meer op de website van Ledbrainport2020.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515