WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

GROTIUS TOEGELATEN TOT DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

02
JAN

Grotius is officieel toegelaten tot DSD (Deutsches Sprachdiplom). Dit betekent dat we erkend zijn door de Duitse regering als officieel opleidingsinstituut voor DSD diploma’s.

Dit zijn door het Duitse Ministerie van Bildung uitgegeven diploma’s op verschillende niveaus. Ideaal voor wie in het grensgebied woont en voor wie zaken gaat doen in - of met Duitsland.
Leerlingen van Grotius, die zich hiervoor kwalificeren, kunnen vanaf voorjaar 2019 aan deze Duitse examens deelnemen.   

Bron: Website Grotius College (Dank aan Patrick Wolters)    
 

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515