WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

IMPULSSUBSIDIE BUURTAAL

15
NOV

In het kader van de Strategische Agenda voor buurtaal en internationalisering in Limburg, stelt de Provincie Limburg een “Impulssubsidie buurtaal” beschikbaar.

Bekijk hier de complete beschrijving van de Impulssubsidie.

De subsidie kan aangevraagd worden via het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg. Klik hier.
De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten.

Een subsidieaanvraag kan uitsluitend door een schoolbestuur worden ingediend bij de Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Mochten er vragen of problemen zijn bij het invullen van de aanvraagformulier of het begrotingsformat en voor nadere informatie kunt u terecht bij de Provincie Limburg (Lily Rassin, tel. +31 43 389 72 73)
    

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515