WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

MAATSCHAPPELIJKE STAGE PORTA MOSANA COLLEGE

29
APR

Sinds 2013 biedt het Porta Mosana College versterkt Frans aan voor leerlingen vanaf de brugklas tot en met Havo 4 en VT5.
Deze leerlingen kunnen in hun voorlaatste school jaar opgaan voor het officiële DELF diploma (Diplôme d’Etudes en Langue Française).

Daarnaast wordt hun nu de mogelijkheid geboden om stage te lopen op een Franstalige school in de provincie Luik, waar het Nederlands als tweede taal wordt gedoceerd, vergelijkbaar met ons TTO onderwijs. Deze stage kan gebruikt worden als vervulling van de Maatschappelijke Stage, maar ook in het kader van internationalisering en werkervaring in het buitenland.

Wat is het doel van de stage:
De leerlingen helpen Franstalige Belgische leerlingen bij het leren en bevorderen van de Nederlandse taal en het overbrengen van de Nederlandse cultuur. De leerling assisteert gedurende een week het docententeam van de betreffende school bij de lessen Nederlands. Dit kan een kleuter-, basis- of middelbare school zijn in de provincie Luik.
Ze verbeteren daarbij hun eigen niveau van de Franse taal en maken kennis met de Franstalige cultuur.
De leerlingen krijgen daarna een certificaat maatschappelijke stage in het buitenland, wat een plus is voor hun curriculum.

Lees hier het verslag dat Youri Neven schreef over zijn stage en verblijf in Luik.

Voor meer informatie:
Jacqueline Deprins (Chargée de mission F.W.B.)
Sectie Frans Porta Mosana College

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515