WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

MEER GELD BESCHIKBAAR VOOR LEERLINGENUITWISSELING

30
SEP

Vanaf 2018 biedt Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, meer mogelijkheden voor de uitwisseling van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidieaanvraag wordt vereenvoudigd en er is meer geld beschikbaar.

Scholen kunnen gebruik maken van een nieuw type partnerschap: de School Exchange Partnerships. Dit partnerschap komt in de plaats van de Strategic Partnerships voor schools only, die van 2014 tot 2017 aangevraagd konden worden.
5 miljoen euro

Het belangrijkste doel van het nieuwe partnerschap is het vergroten van de deelname van scholen aan Erasmus+ en meer steun te bieden aan leerlingenmobiliteit. Daarvoor is ook aanzienlijk meer geld beschikbaar. Voor Nederland is het budget voor deze partnerschappen, die deel uitmaken van Key Action 2, ongeveer 5 miljoen euro. Het exacte bedrag wordt nog bekend gemaakt. In 2017 was dat 3,6 miljoen euro.
Om scholen te helpen bij het aanvragen van subsidie is een verkort en vereenvoudigd aanvraagformulier in de maak. Alle voorwaarden worden binnenkort gepubliceerd in de officiële Programme Guide. De Call 2018 wordt naar verwachting eind oktober gepubliceerd. Houd de website van Nuffic in de gaten voor nieuws.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515