WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

MEER KANS OP WERK DOOR DUITSE LES OP BASISSCHOOL

30
OKT

Nederlandse basisscholen mogen gaan lesgeven in vreemde talen. Kinderen uit grensregio’s maken zo meer kans op werk over de grens.

Gymles in het Duits of aardrijkskunde in het Frans. Kinderen op Nederlandse basisscholen moeten er niet gek van opkijken. Vanaf 1 januari 2016 mogen alle basisscholen in Nederland een deel van de lessen – maximaal 15 procent – in Engels, Duits of Frans geven. De Eerste Kamer stemde eind september in met een wetsvoorstel over de voertaal in het basisonderwijs. Lees meer.

© Elsevier door Floortje Gunst 29 okt 2015

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515