WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

MELD JE NU AAN: TRAINING PROFESSIONALISERING EUREGIONAAL ONDERWIJS

31
AUG

De afgelopen maanden heeft de werkgroep professionalisering "Kijken over de Grens" gewerkt aan verschillende trainingen voor po, vo, vmbo, Mbo/Hbo en digitaal portfolio & 21ste eeuwse vaardigheden.

Het gaat om trainingsprogramma’s die worden aangeboden aan docenten en docenten-in-opleiding.

De trainingen geven docenten specifieke kennis en vaardigheden om leerlingen te begeleiden bij het verwerven van de internationaal georiënteerde competenties.
Als leerlingen die kennis, vaardigheden en houdingsaspecten gaan leren, wat betekent dat dan voor de professionele skills van onze docenten. Daarbij gaat het om taligheid, maar met name ook om interculturele en ondernemende competenties. Deze zijn essentieel voor de kansen van onze leerlingen straks en daarmee ook essentieel voor onze docenten die de leerlingen begeleiden.
 
Er zijn een 4-tal trainingsmodules ontwikkeld:
1. voor docenten basisonderwijs
2. voor docenten vo (inclusief vmbo en mbo) en docenten groep 7 en/of 8 basisonderwijs
3. voor docenten hbo
4. voor alle docenten: module Digitaal Portfolio en daaraan gekoppeld: Welke vaardigheden heeft een ‘leerling’ nodig in de 21ste eeuw?
 
Alvorens de trainingsmodules aan te bieden aan docenten, zijn wij op zoek naar collega’s die deel willen nemen aan de eerste ronde trainingsmodules. Hierdoor krijgen de collega’s (die de workshops hebben ontwikkeld) de gelegenheid om feedback te ontvangen, zodat de trainingsmodules een definitieve vorm krijgen.
 
Voor elke module zijn wij op zoek naar een 10-tal collega’s die ons willen ondersteunen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Aanmelden via: l.souren@svopl.nl. Bekijk de data voor de trainingen in onze agenda, klik hier.

De werkgroep bestaat uit professionals uit het onderwijsveld die hun vaardigheden hebben ingezet voor praktische trainingen voor scholen die willen starten met buurtaalonderwijs.
Voor meer informatie over de trainingen: Leon Souren Projectleider “Kijken over grens”, +31-6-22667540, l.souren@svopl.nl

Op de foto bij dit artikel (van links naar rechts) de werkgroep professionalisering: Marcel Graus, Dietmar Thomas , Annette Gassdorf, Derk Sassen, Leon Souren, Patrick Wolters. Niet op de foto: Florian Niehaus, Anouk Jeukens, Ankie van de Broek, Babette Lemmer.

 

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515