WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

MOTIE IMPULS BUURTAALONDERWIJS

25
MRT

Steeds meer ouders en basisscholen willen hun kinderen en leerlingen vroeg een internationale oriëntatie meegeven. Daarbij is er een specifieke behoefte om jonge kinderen een vreemde taal te leren en daarbij de vreemde taal als voertaal te gebruiken.

Vandaag werd officieel in de wet bekrachtigd dat een deel van de onderwijstijd (15%)  in de Engelse, Duitse of Franse taal mag worden aangeboden. Basisscholen worden op grond van dit wetsvoorstel echter niet verplicht om het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden.
Straus: 'Nederlanders hebben internationale kennis en taalvaardigheden nodig om mee te kunnen draaien in de top van kenniseconomieën. Nederlands is een zeer klein taalgebied. Wij moeten het dus als snel van onze vreemde talenkennis hebben willen wij in de wereld mee kunnen komen. Voor het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt in de grensregio is kennis van de buurtaal onmisbaar. Werkgevers staan te springen om personeel die het Duits, en in mindere mate het Frans, voldoende beheersen. Als we meer dan nu grensoverschrijdend samenwerken kan dat leiden tot enorme economische groei. Daarnaast is het een teken van beschaving als je de taal van de buren ook probeert te spreken'.

Volgens Straus zijn er op dit moment nog te veel knelpunten waar men in het onderwijs tegenaan loopt als men serieus werk wil maken van buurtaalonderwijs. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om administratieve complexiteit bij stages over de grens, erkenning van buitenlandse stagebedrijven, beschikbaarheid van voldoende aansprekend lesmateriaal en het tekort aan leraren die de tweede vreemde taal kunnen onderwijzen.

Straus riep Staatssecretaris Dekker middels een motie op om in overleg te treden met onderwijsinstellingen in de grensregio die reeds actief zijn op het gebied van buurtaalonderwijs, samen met hen een plan van aanpak te ontwikkelen om buurtaalonderwijs in Nederland een impuls te geven en de Kamer hierover nog voor de zomer te informeren.

Voor meer info en achtergrond kunt u contact opnemen met Sjoerd Veldhuizen 070-3182977.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515