WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

ONDERZOEK: DUITS OP DE BASISSCHOOL

20
JUL

Daan van Hassel en Niels Jakobs zijn leerlingen van het Norbertus College met een missie.

Voor hun profielwerkstuk onderzoeken zij de verschillen in vaardigheid in de Duitse taal tussen leerlingen van groep 7 en 8 in Roosendaal en hun leeftijdsgenoten van Bs. De Meridiaan in Simpelveld. De onderzoekresultaten willen ze gebruiken bij het ontwikkelen van een lesmethode.

Meer weten over de vorderingen van Daan en Niels? Houd dan onderstaande Facebookpagina Natürlich Deutsch in de gaten. Lees hier ook het artikel van het Limburgs Dagblad.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515