WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

OP PAD MET AMBASSADEUR EUREGIONAAL ONDERWIJS, KARIN STRAUS

01
JUL

De in april benoemde Ambassadeur Euregionaal Onderwijs van de Provincie Limburg, Karin Straus, ging de afgelopen maanden op pad en ging in gesprek met diverse partijen die bezig zijn met euregionalisering of hiermee willen starten.

Karin Straus werkt daarbij nauw samen met de expertgroep en in opdracht van de stuurgroep euregionalisering voor de Provincie Limburg.
De afgelopen maanden ging Karin o.a. op bezoek bij de Euregio Maas Rijn Noord, waar zo ook heel actief bezig zijn met Euregionaal leren en werken en in gesprek met Daan en Niels over hun profielwerkstuk: Natürlich Deutsch.
Houd de Facebook-pagina van Karin in de gaten, of breng geregeld een bezoekje aan www.buurtalenlimburg.eu

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515