WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

OPROEP AMBASSADEUR EUREGIONAAL ONDERWIJS

05
MRT

Beste mevrouw/meneer,

De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de agenda voor Euregionaal Onderwijs. Met deze agenda wil zij in het onderwijs en de samenleving bewustwording voor het belang van grensoverschrijdend leren in Limburg creëren en vergroten.

Met Euregionaal onderwijs versterken we de kansen van onze kinderen! Er zijn vele vormen van Euregionaal Onderwijs. Bijvoorbeeld door extra aandacht voor Duits of Frans al vanaf de basisschool,  maar ook op het gebied van grensoverschrijdende oriëntatie.
onderdag 1 maart j.l. hebben we de eerste stap voor een dergelijk initiatief gezet. In het kader van VMBO on Stage zijn we in Roermond bijeengekomen om over mogelijkheden voor een grensoverschrijdende editie van dit evenement te spreken.  Ik denk dat het een vruchtbare bijeenkomst is geweest die handvatten biedt voor vervolgstappen. In de bijlagen heb ik de gegeven presentaties bijgevoegd.

Voor de genodigden die deze helaas dag niet aanwezig konden zijn: VMBO on Stage is een evenement dat in 2007 is ontstaan en reeds op 19 locaties in Nederland gehouden wordt.  VMBO On Stage richt zich op de VMBO leerling, zet hen in het zonnetje en laat hun zo merken dat zij er toe doen in de maatschappij.  Wij hebben ze op de Limburgse en Euregionale arbeidsmarkt keihard nodig. Door het organiseren van dit beroepenfeest komen de leerlingen al vroeg op een positieve manier in aanraking met het bedrijfsleven. In Roermond waren 1 maart ongeveer 1000 leerlingen en 280 bedrijven aanwezig. Zij gingen met elkaar in gesprek met het doel om matches te maken. In navolging van de eerste kennismaking gaan leerlingen een dag op werkbezoek bij hun gemaakte matches, zodat zij in de praktijk kennis met het werk kunnen maken.  Voor het eerst waren er ook Duitse bedrijven aanwezig. Want hoe raar is het, dat daar waar deze leerlingen in het hart van de Euregio wonen en opgroeien, zij nauwelijks bekend zijn met de kansen die dit voor hun toekomst biedt.

Deze grensoverschrijdende oriëntatie van het beroepsonderwijs past uitstekend in de agenda voor Euregionaal onderwijs van de Provincie Limburg. Maar ook de Euregio Rijn-Maas-Noord biedt fondsen aan om Euregionaal Onderwijs te stimuleren. Zij hebben deze middag hier een toelichting op gegeven.

Enkelen van u waren meteen na de bijeenkomst op 1 maart al enthousiast om verder te praten over de mogelijkheden van Euregionaal Onderwijs. Met hen zal ik binnenkort contact opnemen.

Was u op 1 maart verhinderd en bent u toch nieuwsgierig geworden naar Euregionaal Onderwijs, hoe dit de kansen van onze kinderen vergroot en hoe u daar een rol in zou kunnen spelen? Laat het me gerust weten, dan neem ik contact met u op. Ik ga graag met u in gesprek!

Met vriendelijke groet,

Karin Straus
Ambassadeur Euregionaal Onderwijs
Provincie Limburg
Meer informatie: www.buurtalenlimburg.eu / https://youtu.be/YVhlB1N_rPQ / https://www.youtube.com/watch?v=_LE5bTzaKb0&t=22s

Houd de facebookpagina van de ambasadeur in de gaten voor meer Euregionaal nieuws!

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515