WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

PABO EUREGIOWEEK 2015

24
JUN

Dit jaar vond de jaarlijkse Euregio-Week voor Pabo-studenten plaats vanaf maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei 2015. Deze week wordt sinds 2012 georganiseerd en staat in het teken van het (buurtalen) onderwijs in Limburg en de Euregio.

De tweedejaars Pabo studenten begonnen op maandag met een introductie les over de Euregio-Maas-Rijn en het buurtaal onderwijs in Limburg en de buurlanden. Hierna werden zij direct ondergedompeld in de praktijk en bezochten ze een immersie-school E.F.C. Jules Brouwir in Heure–le–Romain te België.
Op dinsdag namen de studenten actief deel aan een uitwisseling tussen Bs. De Broederschool uit Heerlen en Grundschule Am Höfling uit Aken. In gemengde groepjes van Nederlandstalige en Duitstalige kinderen verkenden zij de `Aachener Tierpark Euregiozoo`. Hierna verplaatste de uitwisseling zich naar Am Höfling en werkten de scholieren in groepjes aan knutselopdrachten over dieren waarbij de buurtalen actief ingezet werden.
Na deze euregionale uitstapjes gingen de studenten op woensdag terug naar de eigen stageschool om hun vaste stageklas kennis te laten maken met alle ervaringen van hun juf.
Op donderdag maakten de studenten kennis met de Duitse taalles op Bs. De Schatkist in Eygelshoven, die bezig was met de voorbereidingen voor een uitwisseling met Gesamtschule Stolberg de volgende dag. ´s Middags volgenden de studenten een Franse taalles op Bs. Sint Pieter in Maastricht.
Op vrijdag werd er gewerkt aan het eindproduct en stageverslag voor de Nieuwste Pabo. Het programma eindigde met een evaluatie van de leerzame week.  

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515