WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

SYMPOSIUM EUREGIOPROFIELSCHOLEN

02
SEP

Bij dezen nodigen we u van harte uit voor het Symposium van schooldirecteuren en Euregioprofiel-coördinatoren van bestaande en toekomstige Euregioprofielscholen.
 

De focus van de bijeenkomst ligt op de verschillende accenten van meertaligheid en de vraag hoe we meertaligheid ervaren. Hoe leren we beter met deze meertaligheid om te gaan? Hoe kunnen we de interculturele competenties door talige en culturele verscheidenheid stimuleren? Hoe een werkomgeving creëren, die deze verscheidenheid als kans ziet en daardoor succesvolle communicatie in heterogene teams mogelijk maakt? Bekende wetenschappers houden een lezing en u kunt kiezen uit een aantal workshops.
 
De bijeenkomst vindt plaats op maandag, 26 september 2016 9:00 – 16:00 uur in het Centre Charlemagne, Katschhof 1, 52062 Aachen

Voor koffie, frisdrank en een lunch is gezorgd.

Bijlagen:
·         programma (onder voorbehoud van wijzigingen)
·         inschrijfformulier (graag voor 8. september a.s. per mail aan oebel@regionaachen.de)
·         overzicht workshops (graag uw keuze aangeven op het inschrijfformulier)

Wij hopen u te mogen begroeten.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515