WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

TAALASSISTENTEN NEDERLANDS IN WALLONIË-BRUSSEL

18
MRT

Dit jaar rekruteert Wallonie-Bruxelles International, via de Afvaardiging in Den Haag, opnieuw een aantal Nederlandse taalassistenten, die gedurende één schooljaar als moedertaalspreker de Nederlandse lessen in tweetalige scholen in Wallonië en Brussel zullen ondersteunen.

We zijn op zoek naar jonge Nederlanders, liefst maar niet noodzakelijk met een pedagogische achtergrond, die een praktische buitenlandervaring op willen doen.

Let wel: de stage duurt 8 maanden en is dus moeilijk in een regulier schoolprogramma in te passen als stage of als minor.
Vaak zijn onze kandidaten dan ook pas afgestudeerden die graag nog een jaar buitenlandse ervaring op willen doen voor zij een reguliere baan aannemen in Nederland.
De boursiers ontvangen een maandelijks bedrag van om en nabij de 900 euro.

Meer informatie vindt u in de officiële aankondiging (bijlage NL) (bijlage FR). Klik hier voor het inschrijfformulier.

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515