WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

UITNODIGING STARTCONFERENTIE 24 SEPTEMBER “DE EUREGIOCOMPETENTIE IN BEELD” EN “KIJKEN OVER DE GRENS”.

17
SEP

Een aanhoudende stroom van studies en rapporten toont aan wat velen van ons al lang op het netvlies hebben. Euregionaliseren is van levensbelang voor economische groei in Limburg.

Nog veel te weinig maken Limburgse leerlingen, studenten, werknemers en burgers gebruik van de vele kansen die leren, werken en voorzieningen in Nordrhein-Westfalen bieden. Dat is bekend, daar is vrijwel iedereen het ook mee eens. Maar wat betekent dat, meer kansen gebruiken en vooral, wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Limburg vanaf morgen, volgende week, volgend jaar en in de toekomst beter gebruik maken van die Euregionale kansen.

Vele partijen zijn al bezig met het zetten van concrete stappen, het bouwen voor een Euregionale toekomst. Het onderwijs in Limburg wil samen met het bedrijfsleven en de Duitse partners volgende stappen zetten in de projecten “De Euregiocompetentie in Beeld” en “Kijken over de grens”.

Samen met onze Duitse partners bouwen we voort op bestaande en bekende competentiekaders voor leerlingen in het internationaal georiënteerde en Euregionale onderwijs. We intensiveren de samenwerking op het gebied van snuffel- en beroepsstages, geven lerenden de mogelijkheid om hun ontwikkeling te (laten) volgen en vastleggen en scholen docenten op specifieke aspecten van leren in een internationale context.

Op 24 september aanstaande vindt de startconferentie van beide projecten vanaf 14.00 uur plaats in Congrescentrum Rolduc aan de Heyendallaan 82 in Kerkrade.

Na een welkom door dhr. Monsewije, voorzitter van het College van Bestuur van SVO|PL en gedeputeerde Teunissen van de provincie Limburg, presenteren de projectleiders kort hun project en gaan enkele Euregionaal ervaren panelleden aan de slag rondom een aantal stellingen. Na een koffiepauze worden deze verder uitgewerkt in een aantal workshops, waarbij de projectleden graag uw inbreng als externe horen om het project nog meer relevante inhoud en kwaliteit te geven. Na afloop van de workshops is er nog een borrel.

Het programma:
14.00 Ontvangst
14.15 Welkom
14.35 Presentatie projecten
14.50 Paneldiscussie
15.30 Koffiebreak
15.50 Workshops
16.40 Borrel

Wij begroeten u graag als gast tijdens deze inspirerende startconferentie op 24 september.

Uw aanmelding sturen naar dhr. Léon Souren, l.souren@svopl.nl

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515