WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

UITREIKING PRIJS VAN DE EUROPESE BURGER VOOR EUREGIOSCHOOL

30
SEP

Op vrijdag 27 september heeft CDA Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten op de Sint Aloysiusschool in Maastricht de Prijs van de Europese burger uitgereikt aan de Euregioschool.

De Euregioschool biedt leerlingen tussen de 4 en 15 jaar en die woonachtig zijn in de Euregio Maas-Rijn Franse, Duitse en Nederlandse taallessen aan. Door dit project komen jonge leerlingen met leeftijdsgenootjes uit hun buurlanden in contact. Het feit dat het project zowel betrekking heeft op het basisonderwijs als op het middelbaar onderwijs, maakt het initiatief uitzonderlijk. Leerlingen maken zo op vroege leeftijd kennis met leeftijdsgenoten uit buurlanden én hun talen.

De prijs van de Europese burger is een medaille die sinds 2008 ieder jaar wordt uitgereikt aan projecten of burgers die zich inzetten voor de bevordering van wederzijds begrip en een sterkere integratie tussen burgers uit de Europese lidstaten.

De Euregioschool is dit jaar het enige Nederlandse project dat bekroond wordt. Voor meer informatie zie www.euregioschool.eu

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515