WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

VERSLAG STARTCONFERENTIE 24 SEPTEMBER "DE EUREGIOCOMPETENTIE IN BEELD" EN "KIJKEN OVER DE GRENS"

20
OKT

Op donderdag 24 september vond de startconferentie  "De Euregiocompetentie in Beeld" en "Kijken over de grens" plaats. Enthousiasmerende sprekers, boeiende meningen en uitspraken tijdens de paneldiscussie en constructieve workshops hebben de dag tot een succes gemaakt.

Na een welkom door dhr. Monsewije, voorzitter van het College van Bestuur van SVO|PL en gedeputeerde Teunissen van de provincie Limburg, presenteerden de projectleiders kort hun project. Daana werd er met enkele Euregionaal ervaren panelleden en publiek gediscussieerd over een aantal stellingen. Na een koffiepauze werden deze verder uitgewerkt in een tweetal workshops. In deze workshops werd de inbreng van de deelnemers gebruikt om de projecten nog meer relevante inhoud en kwaliteit te geven. De projectleiders van beide projecten hebben samengevat wat er besproken werd. Voor een samenvatting van de workshops "De Euregiocompentie in Beeld" (Projectleiders Ger Reichrath en Stephan Schmitz) en "Kijken over de grens" (Projectleider Léon Souren) klik hier.

De presentaties van de Startconferentie zijn hieronder te downloaden.
Startconferentie_plenair
Startconferentie_Presentatie Projecten_Opleiden en werken_in een onbegrensde Euregio
Pràˆsentation_Workshop_Euregiokompetenz im Visier
Startconferentie_Workshop Kijken Over De Grens

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515