WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

VIOS SUBSIDIE 2015-2016

01
MEI

Heeft u al subsidie aangevraagd voor het komende schooljaar? U kunt Vios-subsidie aanvragen als u bijvoorbeeld met vvto van start wilt gaan.

Vul hiervoor het formulier 'Curriculumontwikkeling - Talen' in. Deze dient uiterlijk 30 juni 2015 ingeleverd te worden.

Let op! Er staan nieuwe formulieren op de website. Om te helpen bij het indienen van de aanvragen is er op de website een toelichting beschikbaar. U vindt er tevens een lijst met veelgestelde vragen.

U vindt de formulieren op http://www.europeesplatform.nl/projecten/vios

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515